visie & Missie

Visie:
De school heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God. Wij kennen God uit Zijn Woord als een vader met liefde en aandacht voor Zijn schepselen. Diezelfde liefde willen wij uitstralen naar onze leerlingen, ouders, omgeving en materialen. Dit willen wij ook aan de kinderen leren. Kinderen komen het beste tot goede leerontwikkelingen in een rustige en veilige omgeving. Professionele leerkrachten zijn de spil van het ontwikkelproces. Zij moeten zorg dragen voor een omgeving van rust en veiligheid waarin de kinderen tot ontwikkeling kunnen komen.
 
Missie:
Vanuit deze visie werken wij aan optimale onderwijsresultaten. De school heeft niet alleen een taak om allerlei vaardigheden aan te leren en kennis over te brengen, maar ook een pedagogische taak. Naast onderwijs werken wij ook aan de opvoeding van de kinderen en leren wij hen de waarden en normen volgens de Bijbel. Zo wil de school een verlengstuk zijn van de opvoeding die de ouders thuis aan hun kinderen geven.