eten, drinken en overblijven

Elke morgen krijgen de kinderen gelegenheid hun fruit en/of drinken te nuttigen. Voor de groepen 1 en 2 gebeurt dit in de loop van de ochtend, voor de overige groepen in de pauze. Wilt u alstublieft geen snoep meegeven en de bekers, bakjes, tassen e.d. van jongere kinderen voorzien van hun naam? De meeste kinderen blijven tussen de middag over. Dit gebeurt in de klas, onder toe­zicht van de eigen meester of juf. We proberen, voor zover dat mogelijk is in een klas, een huiselijke sfeer te creëren. We beginnen met gebed en eindigen met het lezen uit de (kinder)bijbel en/of een dagboekje. Na het eten gaan de kinderen naar buiten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen en kunnen in de klas, onder toezicht, gaan lezen, tekenen of spelen. Voor kinderen die dicht bij school wonen is er in overleg met de leerkracht de mogelijkheid om uw kind tussen de middag thuis te laten eten.