toelatingsbeleid

Welkom aan ouders die dit onderwijs willen
Onze school is in 1963 opgericht als een gereformeerde school. Het toenmalige bestuur heeft de school haar naam gegeven: Ds. G. Doekesschool. Het grootste deel van de ouders die voor het onderwijs op onze school kiezen zijn verbonden aan een van de gereformeerde kerken, maar onze school staat open voor alle ouders die onderwijs zoeken voor hun kind(eren) dat gebaseerd is op Gods Woord. Samen met u als ouder willen we de kinderen leren om Jezus Christus te volgen als Zijn leerling. Samen met hen willen we bouwen aan goed onderwijs, ieder vanuit de eigen plaats en verantwoordelijkheid. We geloven in deze samenwerking die de kinderen ten goede komt.
 
Goed realistisch inclusief onderwijs realiseren
Onze school gaat ervoor om voor alle leerlingen goed, passend onderwijs te realiseren. In principe is elke leerling welkom en willen we er alles aan doen om binnen de mogelijkheden van het reguliere onderwijs he of haar passend onderwijs aan te bieden. We nomen dat realistisch inclusief onderwijs. Het schoolteam wil zich als professionals met passie voor elk kind inzetten zodat iedere leerling zich goed kan ontplooien.