medezeggenschapsraad

De Visie van de MR
De MR wil – als vertegenwoordiger van ouders en personeel- het schoolbeleid positief kritisch volgen (toetsen, adviseren of instemmen met voorgenomen bestuurlijke besluiten) met als doel een leeromgeving waar kwaliteit en gereformeerde identiteit optimaal zijn.
We zijn ons bewust van onze eigen kijk en geheel zelfstandige inbreng in de schoolorganisatie en willen mede verantwoordelijk zijn voor:
 
1. De gereformeerde identiteit van de school en het uitdragen daarvan
2. De kwaliteit van het onderwijs
3. Beleidszaken aangaande de school
 
We gaan adequaat om met onze plichten en rechten, zoals die zijn vastgesteld in het reglement voor de medezeggenschapsraad. Onze speerpunten zijn:
 
- De belangen van de achterban onder de aandacht van de directie brengen en behartigen.
- Open zijn richting ouders, leerkrachten en bevoegd gezag. Wij willen ons inzetten voor een goede samenwerking.
- De MR wil positief kritisch (beleids)onderwerpen beoordelen op hun consequenties voor leerlingen, ouders en personeel.
 
Wij willen openstaan voor opbouwende kritiek en zien reacties uit de achterban als een stimulans voor ons MR werk.
Voor een meer complete indruk van de MR verwijzen we u naar ons werkplan. Dit kunt u downloaden door hier te klikken: werkplan MR.
 
Uw inbreng
Wellicht lijkt dit een ver-van-uw-bed-show, maar niets minder waar. U als ouder of leerkracht staat met beide voeten in de school en hebt dus alles te maken met wat er dagelijks speelt. U kunt bij de MR terecht als u vragen hebt over zaken die met de school te maken hebben. Van praktische vragen tot beleidsmatige vragen.
Jaarlijks houdt de MR ook de zogenaamde verwondergesprekken. U mag zich hiervoor aanmelden, het kan ook zijn dat u hiervoor een uitnodiging ontvangt. Tijdens die gesprekken kunt u dingen noemen waarover u zich verwonderd.
Natuurlijk spreekt u gemakkelijker een leerkracht of de directeur aan als u vragen hebt; soms ligt dit wat lastiger. U kunt dan altijd bij de MR terecht.
 
Leden van de MR – seizoen 2017/2018
Gerhard Weitkamp                   Voorzitter - oudergeleding                            
Gerriejanne Hakkers                Oudergeleding
Lee-Anne Brink                          Oudergeleding
Riëtte Hofstede                         Personeelsgeleding
Gea van Esch                              Personeelsgeleding
Willianne Welink                       Secretariaat - Personeelsgeleding
 
Contact
U kunt ons aanschrijven. Gebruik hiervoor het gewone postadres van de Doekesschool. Ook kunt u ons mailen:  w.welink@vgpodeoosthoek.nl
Daarnaast mag u ons natuurlijk ook altijd bellen of aanspreken. Voor onze telefoonnummers verwijzen we u naar de schoolgids.