oudertevredenheid

Tevredenheidpeiling 2012-2013
In het cursusjaar 2012-2013 hebben wij onder de ouders een oudertevredenheidsonderzoek uitgezet. Ongeveer een derde van de ouders hebben de lijsten ingevuld. Wij hebben het deze keer niet via een apart bureau gedaan, maar via het aanbieden van de zgn. kwaliteitskaarten. De vragen die anders gesteld werden in een tevredenheidsonderzoek kwamen nu ook aan de orde.
 
Bij dit schrijven vindt u ook een overzicht van de uitkomsten. De meeste zaken waren voldoende. Wij zijn hier blij mee. Onvoldoende waren de volgende zaken: de hygiëne op school en ook de veiligheid op weg naar school toe.
 
Met deze twee punten zijn wij ook aan het werk gegaan. De kritiek op de hygiëne van school richtte zich met name op de toiletten. Het schoonmaakbedrijf zet nu geurblokken in de toiletten, zodat het in ieder geval fris ruikt. De leerkrachten proberen in samenwerking met de conciërge goed in de gaten te houden welke toiletten door kinderen niet goed gebruikt worden. In de groepen wordt dit ook onder de aandacht gebracht.
 
Het tweede punt is voor ons lastiger. De verkeerscommissie probeert haar best te doen om knelpunten onder de aandacht te brengen en waar het kan dit op te lossen. Wij hebben ook een gesprek gehad met de gemeente. Hierin werd vooral benadrukt dat veel valt of staat met goed gedrag in het verkeer. Dus voorlichting is belangrijk en kinderen leren goed op te letten in het verkeer. Dit geldt ook voor ons als volwassenen.
 
De ouders gaven de school een 7,9 (gemiddeld) als cijfer voor het totaal.