doekesschool, een gezonde school

 
Algemeen 
Kinderen presteren beter op een gezonde school. Om die reden willen we er op onze school alles aan doen wat we kunnen om te zorgen dat kinderen goed in hun vel zitten, niet alleen sociaal emotioneel, maar ook fysiek. Aandacht voor gezondheid levert belangrijke voordelen op voor leerlingen, voor leerkrachten op school en voor ouders thuis.
In de afgelopen jaren is er al aandacht voor sport & bewegen en gezonde voeding op basisschool Ds. G. Doekes. Er worden op verschillende momenten gastlessen georganiseerd, leerlingactiviteiten georganiseerd en ook de Sportweek is altijd een heel groot succes. Maar de vraag ‘wat verder?’ bleef altijd hangen, want gezondheid stopt niet bij de schooldeuren. Daarom hebben we bekeken of we Binnen de BredeSchool Heemse ook aansluiting konden vinden met Kinderopvang, peuterwerk en de buurtvereniging. Deze stonden open voor samenwerking rond dit thema en zo ontstond de werkgroep Gezond & Vitaal Heemse.
Binnen de werkgroep hebben we gekeken naar de bestaande activiteiten die al worden georganiseerd binnen school, opvang en wijkvereniging. Door deze te verbinden, te koppelen aan bestaande of uit te bouwen met nieuwe activiteiten ontstaat er een duurzaam geheel. Neem bijvoorbeeld het volleybaltoernooi dat door de buurtvereniging wordt georganiseerd. Door tijdens de gymlessen aandacht hieraan te besteden, worden de leerlingen enthousiast en ontstaat er meer animo voor het toernooi en door de kinderen worden ook ouders geënthousiasmeerd. Zo heb je niet alleen de kinderen, maar de hele buurt in beweging. Ook het project ‘schoolfruit’ is bij uitstek geschikt om verder uit te bouwen in de wijk. Een school moet per slot van rekening geen oase van gezondheid zijn in de wijk, maar de hele wijk moet een leefomgeving van gezondheid zijn voor alle inwoners. 
 
Week van de pauzehap
Om het gezond eten in de pauzemomenten te bevorderen organiseren we in samen­werking met “Ik eet het beter” de week van de pauzehap. In deze week trakteren we vier dagen lang op steeds een andere gezonde pauze hap. Op deze manier maken de leerlingen opnieuw kennis met een lekkere en gezonde pauzehap en wordt er ook gesproken in de groepen over het belang van gezonde voeding. Op de laatste dag nemen de leerlingen zelf hun lekker­ste gezonde pauzehap mee. De week van de pauzehap valt in de laatste week van september.
 
Schoolfruit
Binnen een aanbod van gezonde voeding past een gezonde pauzehap. Om dit te stimuleren maken we wanneer dat mogelijk is gebruik van EU-schoolfruit. Binnen dit project ontvangen de leerlingen tijdens een periode van twintig weken driemaal in de week fruit. Zo kunnen de leerlingen kennis maken met een gevarieerd groente-/fruitaanbod. Het aanbod is meer dan een appel, zo wordt er ook komkommer of paprika uitgedeeld. Leerlingen die eerst dachten dat ze geen fruit lusten, ontdekken dat er meer is dan een appel of banaan.
De andere dagen geeft u zelf fruit mee naar school. Wilt u ook fruit meegeven, dan kan het soms goed zijn om dit met uw kind af te stemmen.
 
Schoolontbijt
Voor het leveren van topprestaties is een goed ontbijt broodnodig. Behalve een gezellige start van de dag is het Nationaal Schoolontbijt ook een leerzaam ontbijt. Tijdens het ontbijt gaan de leerlingen onder leiding van de leerkracht met elkaar in gesprek over het belang van ontbijt. Wat gebeurt er als je niet (goed) ontbijt? Hoe komt het dat je van brood energie krijgt? Uit welke ingrediënten bestaat een gezond ontbijt? Waar wordt brood eigenlijk van gemaakt? En hoe staat het met je eigen ontbijtgedrag? Juist om kinderen bewust van hun ontbijt te maken doet de Doekesschool jaarlijks mee aan het Nationaal School-ontbijt. En daarom mogen de leerlingen van de school vrijdag 11 november voor een keertje zonder te ontbijten naar school.
 
Lekker Fit!
In samenwerking met de gemeente Hardenberg organiseren we op onze school het project Lekker Fit!. Dit project dat bestaat uit lesmateriaal en gastlessen maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde leefstijl. De methode is gericht op de groepen 1 t/m 8 en behandelt de thema’s voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. Gedragsveran­dering vormt de educatieve draad door het gehele lesprogramma. We plannen elk jaar twee weken waarin we aandacht besteden aan gezond leven. De ene week gaat het met name over gezonde voeding, de andere week staat bewegen centraal.