identiteit

Basisschool Ds. G. Doekes is een Gereformeerd Vrijgemaakte basisschool. Dat komt niet alleen tot uiting in ons bijbels onderwijs, maar wij willen in ons hele doen en denken onze Hemelse Vader eren. Hoe wij dit vormgeven kunt u lezen onder het kopje 'Missie & Visie'.
 
School en kerk
Als school werken we samen met de verschillende Gereformeerd Vrijgemaakte en Christelijk Gereformeerde kerken om de school heen. Zo wordt er jaarlijks een bid- en dankdagdienst georganiseerd voor kinderen, in de Kandelaarkerk. In verband daarmee wordt de groep vaak ook bezocht door de predikant die de dienst leidt. 
Wanneer er bijzondere diensten zijn, worden er door verschillende groepen werkjes gemaakt om de kerk mee te versieren. 
 
Christelijke feestdagen
Jaarlijks wordt er één viering (Kerst, Pasen, Hemelvaart of Pinksteren) met ouders in de Kandelaarkerk gevierd. De andere vieringen gebeuren dan in de school (zonder ouders).
 
Liedlijst
In de onderbouw leren de kinderen maandelijks een lied van de week evenals in de middenbouw. In de bovenbouw is dit wekelijks. Deze geleerde liederen worden, wanneer dat kan, ook gezongen in de kerkdiensten van die week. De liedlijst vindt u hier.
 
U kunt hier ook het identiteitsdocument van VGPO de Oosthoek downloaden. Klikt u daarvoor hier: identiteitsdocument.