METHODES

Hieronder vindt u een overzicht van de methodes die op onze school gebruikt worden.

 

Bijbels onderwijs
Alle groepen: Levend Water
 
Seksuele vorming     
Alle groepen: Wonderlijk Gemaakt
 
Rekenen 
Groep 1/2: Onderbouwd
Groep 3 t/m 8: Wereld in getallen
 
Taal/spelling
Groep 1/2: Onderbouwd
Groep 3: Veilig Leren Lezen (vanaf januari gecombineerd met Staal)
Groep 4 t/m 8: Staal
 
Begrijpend lezen        
Groep 4 t/m 8: Leeslink (groep 4 vanaf januari)
 
Studievaardigheden
Groep 6 t/m 8: Blits
 
Geschiedenis
Groep 5 t/m 8: Wijzer door de tijd
 
Aardrijkskunde
Groep 5 t/m 8: Een wereld van verschil
 
Natuur
Groep 4 t/m 6: Nieuws uit de Natuur
Groep 7 en 8: In Vogelvlucht
 
Engels 
Groep 6 t/m 8: Take it Easy (daarbij ook Rosetta Stone, gr. 7/8)
 
Verkeer
Groep 4: Stap vooruit
Groep 5 en 6: Op voeten en fietsen
Groep 7: Jeugd Verkeerskrant (verkeersexamen in groep 7)
 
Muziek
Alle groepen: Moet je doen
 
Beeldende vorming  
Alle groepen: Moet je doen
 
Gym
Groep 1/2: Bewegen in het speellokaal
Groep 3 t/m 8: Planmatig Bewegingsonderwijs