visie & Missie

Missie:
Onze missie is om onze leerlingen te vormen tot burgers voor Gods koninkrijk. God heeft een plan met hun leven en onze school kan hen helpen die te ontdekken en daarnaar te leven. Zo kunnen zij zich ook nu en later inzetten in én voor deze samenleving.

Opdracht (visie):
Als school willen we een oefenplaats voor Gods Koninkrijk te zijn. We vertellen wie God is en trainen elkaar om in de alledaagse praktijk meer naar Gods bedoeling te leven. Daarbij hebben we als school een didactische en pedagogische opdracht.

Op onze school bieden wij de ruimte en veiligheid aan ieder kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We dragen kennis over en leren vaardigheden aan en laten hen ontdekken. We dagen daarbij de kinderen uit en ondersteunen wanneer nodig.

Naast onderwijs werken wij ook aan de opvoeding van de kinderen en leren wij hen de waarden en normen volgens de Bijbel. Zo wil de school een verlengstuk zijn van de opvoeding die de ouders thuis aan hun kinderen geven.