passend onderwijs

De overheid stimuleert Passend Onderwijs. Aanvankelijk moest dit voor alle scholen op 1 september 2012 een feit zijn, maar door de regering was dit tijdpad uitgesteld tot 1 augustus 2014. Passend onderwijs anno 2014 betekent dat wij verplicht zijn een plaats te bieden aan alle kinderen die aangemeld zijn. Dat wil  zeggen, wanneer wij als school denken dat wij in geval van problematiek, in staat zijn deze leerling goed onderwijs te geven. Wanneer wij denken dat wij deze leerling niet goed kunnen onderwijzen, zijn wij verplicht om voor deze leerling een geschikte school te vinden. Als school hebben wij daar natuurlijk over nagedacht en wij hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld. 

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen laten leren kunnen wij gebruik maken van ambulante begeleiding van het Speciaal Basisonderwijs. Deze hulp wordt ingezet om de leerkracht deskundiger te maken.

Onze school maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Veld Vaart & Vecht en valt hierbij samen met de andere gereformeerde scholen uit Hardenberg, Ommen en Dalfsen onder de afdeling Mariënberg. Voor meer informatie: www.veldvaartenvecht.nl