sport & bewegen

Voeding en sport zijn belangrijk voor een gezonde levensstijl. Als school zijn we ons bewust van onze sleutelrol hierin. 

In de groepen 1 en 2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. De leerlingen spelen op het schoolplein en in het speellokaal. Geeft u uw kind een paar gymschoenen zonder veter mee (met naam). Dan kan het kind zelf de schoenen aan en uitdoen. Deze gymschoenen blijven op school.

De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in de sportzaal naast de school. We gebruiken daarbij de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Bij goed weer wordt er vanaf april tot november ook buiten bewegingsonderwijs gegeven. Het dragen van sportkleding is verplicht. In de gymzaal bestaat het gevaar dat je voetschimmel oploopt. Daarom is het van groot belang dat elk kind gymschoenen draagt. 

Als uw kind niet kan gymmen, wilt u dan uw kind een briefje meegeven?
 
 

Sport Extra

Op de Doekesschool willen niet alleen inzetten op de cognitieve ontwikkeling, maar juist op de brede ontwikkeling van kinderen. Sport en bewegen is dan ook een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.  De motorische ontwikkeling is nauw verbonden met de andere ontwikkelingsgebieden, zoals op sociaal emotioneel of op cognitief vlak. Bij problemen in de motorische ontwikkeling kan dit dan ook invloed hebben op het leren van kinderen. Ook kunnen deze problemen de oorzaak zijn van een verminderd zelfvertrouwen en tevens gaat het veelal ten koste van het plezier in de lessen bewegingsonderwijs. 

Met ‘sport extra’ bieden we leerlingen die motorisch een achterstandje hebben extra ondersteuningslessen naast de reguliere gymlessen om hen te helpen in hun bewegingsontwikkeling. De lessen worden gegeven door onze vakleerkracht sport. Na een ondersteuningsperiode van 6 tot 8 weken volgt een evaluatie.

Schoolsport

Behalve de lessen bewegingsonderwijs kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan diverse andere vormen van sport. Zo nemen de leerlingen van groep 8 deel aan het jaarlijkse handbal- en het voetbaltoernooi. Tijdens deze toernooien spelen de teams van onze school tegen die van andere Oosthoekscholen. Daarnaast organiseren we ook een sportdag voor alle groepen en doen we jaarlijks mee aan de Koningsspelen.

Leerlingen kunnen zich op de website www.hardenbergkids.nl ook inschrijven om kennis te maken met tal van sportactiviteiten in de gemeente Hardenberg.