ondersteunend personeel

 
Conciërge
We hebben de luxe dat we de hele week een conciërge op onze school hebben: Jan Veurink. Hij regelt (vrijwel) alle praktische zaken rond de school. Zijn kantoortje bevindt zich tegenover de keuken. Vraagje? Jan weet het antwoord vást! 
 
Administratief medewerkster
De administratief medewerkster ondersteunt de directie t.a.v. administratieve taken. Onze administratief medewerkster is Hilde Odding.
 
Leerkrachtondersteuner
Ineke Kort werkt sinds november 2015 niet langer als groepsleerkracht bij ons op school, maar als leerkrachtondersteuner. Zij zal in verschillende klassen helpen. Dat kan inhouden dat ze groepjes kinderen begeleidt of de klas overneemt zodat de leerkracht met wat kinderen apart kan zitten. 
 
Vertrouwenspersonen
Helaas komt het voor dat kinderen moeilijke dingen meemaken, zowel op school als thuis. Zij kunnen dan op school terecht bij Jannie Valkman en Hermien Smids, die beiden een cursus hebben gevolgd voor deze functie. Er hangt een brievenbus in de blauwe hal, waar kinderen een briefje in kunnen doen, waarna een van hen met het kind in gesprek gaat om het probleem op te lossen. Wanneer het nodig is, wordt u als ouder hierbij betrokken.
 
Gedragspecialisten
De gedrag specialist is gespecialiseerd t.a.v. gedrag en heeft hiervoor een master opleiding gevolgd.Onze gedrag specialisten zijn Corrie Huisjes en Diane Haaksema.
 
Hoogbegaafdheidspecialisten
De hoogbegaafdheid specialist is gespecialiseerd t.a.v. hoogbegaafheid en heeft hiervoor een masteropleiding gevolgd. Onze gedrag specialisten zijn Riëtte Hofstede en Aukelina de Ruiter.
 
Rekenspecialisten
De reken specialist is gespecialiseerd t.a.v. het vak rekenen en heeft hiervoor een cursus gevolgd. Onze rekenspecialisten zijn Jenno Cnossen en Hans Keizer.
 
ICT-ers
Er is een onderwijskundige bovenschoolse ICT-er die de school ondersteunt met onderwijskundige ict beleidszaken. Dit is Lars Zegers.
Op onze school regelt Jan Veurink de dagelijkse ICT-zaken.
 
Onder- en bovenbouwcoördinatoren
Willianne Welink (onderbouw) en Jannie Valkman (bovenbouw) regelen alle zaken die met hun bouw te maken hebben. Zij leiden ook de bouwvergaderingen en hebben eens in de maand een overleg met de directeur en IB-er. Mocht u een vraag hebben over de school, dan kunt u ook bij hen terecht.


 

jan veurink

De hele week aanwezig.

hilde odding

Dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Ineke Kort

Maandag, dinsdag en woensdag.